Αρχική » Τομείς – Ειδικότητες » Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας » Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Ανακοινώσεις

Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Ακτινολογικό Εργαστήριο

Ο/Η Βοηθός. Ακτινολογικού Εργαστηρίου είναι ο επαγγελματίας ο οποίος χειρίζεται τα μηχανήματα και τις συσκευές των τμημάτων ιατρικής απεικόνισης με την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων. Συγκεκριμένα φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά για την εξέταση, γνωρίζει τη δομή, τη λειτουργία και συμβάλλει στην καλή συντήρηση των μηχανημάτων, πραγματοποιεί ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις χειριζόμενος τα ακόλουθα μηχανήματα: κλασσικό ακτινολογικό μηχάνημα, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, μαστογράφο, ψηφιακό αγγειογράφο, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, γ-κάμερα σε τμήματα πυρηνικής ιατρικής,PET κ.λ.π. . Επίσης, λαμβάνει όλους τους κανόνες ακτινοπροστασίας που αφορούν  τον ίδιο, τον ασθενή και το υπόλοιπο παραϊατρικό προσωπικό.

Ενώ, χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καταχωρώντας σε αυτόν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας:

  • Εργάζονται σε ακτινοδιαγνωστικές μονάδες του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα υγείας. Ο ρόλος τους είναι να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις συσκευές των παραπάνω αναφερόμενων τμημάτων, κάτω από την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και μέσα στις επιστημονικές και ιατρικές προϋποθέσεις που καθορίζει η Ιατρική ομάδα. 
  • Βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης από τον κλινικό ιατρό Ακτινολογικής εξέτασης και στην προετοιμασία του ασθενούς
  • Χειρίζονται τη συσκευή του εμφανιστηρίου και τα ακτινολογικά φιλμ  
  • Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και του γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών
  • Οφείλουν να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών

Οι επαγγελματικές τους επιλογές περιλαμβάνουν εργασία σε:

  • Δημόσια Νοσοκομεία
  • Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Ακτινολογικά Εργαστήρια
  • Ιδιωτικές Κλινικές
  • Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass