Αρχική » Τομείς – Ειδικότητες

Ανακοινώσεις

Τομείς – Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο 8ο ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι παρακάτω:

 

Τομέας Υγείας ? Πρόνοιας ? Ευεξίας

 

 

Τομέας Πληροφορικής