Αρχική » Νομοθεσία Προαγωγής Απόλυσης Μαθητών 2019-2020

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία Προαγωγής Απόλυσης Μαθητών 2019-2020

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε τις δημοσιευμένες στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσεις που ρυθμίζουν την Προαγωγή και Απόλυση των μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το τρέχον Σχολικό Έτος 2019- 2020

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass