Αρχική » Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης (νέο 31/5/21)

Ανακοινώσεις

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης (νέο 31/5/21)

===============================31/5/21===========================

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τον Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης όπως το πώς υπολογίζεται και τις σχετικές εγκυκλίους.

================================================================

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης για την εισαγωγή στις διάφορες Σχολές για τις φετινές Πανελλαδικές και πληροφορίες για το εύρος του.

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass