Αρχική » Ένστολα επαγγέλματα (νέο 23/03/22)

Ανακοινώσεις

Ένστολα επαγγέλματα (νέο 23/03/22)

==============================22/04/22==========================

Για Εμπορικό Ναυτικό

==============================27/3/2022=========================

Για Πυροσβεστική

==============================================================

Αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται για τις Σχολές που οδηγούν σε ένστολα επαγγέλματα

===============================11/01/2022=====================

===============================15/12/21=======================

Ανακοίνωση:

Διευκρίνιση – Επαναδιατύπωση πληροφορίας αναγραφόμενης στα έντυπα Οδηγιών των Υποδειγμάτων 1 & 2 των ΕΠΑΛ:

“Όσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση – Δήλωση είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα και Σχολές.

Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό , στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό για να συμμετάσχει στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις που θα λάβουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία.”

===============================7/11/21=======================

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass