Ανακοινώσεις

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

οδοντοτεχνίτης

Περιγραφή του Επαγγέλματος:

Το επάγγελμα του βοηθού οδοντοτεχνίτη είναι συνδυασμός επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτεχνίας, και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο βοηθός οδοντοτεχνίτη συνεργάζεται με τους  οδοντοτεχνίτες και τους οδοντιάτρους για την κατασκευή προσθετικών εργασιών με σκοπό την αναπλήρωση των φυσικών δοντιών τα οποία καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί στο εργαστήριό του για την κατασκευή των προσθετικών εργασιών είναι διαφόρων ειδών κεριά, ακρυλική ρητίνη, οδοντιατρική πορσελάνη, οδoντιατρικός γύψος, πυρόχωμα, ορθοδοντικά σύρματα, διαχωριστικά υλικά, κράματα.

Ο βοηθός οδοντοτεχνίτη θα πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, τον τρόπο χρήσης όλων των συσκευών και των εργαλείων που χρησιμοποιεί, έχοντας υπόψη του όλους του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν στη χρήση του εξοπλισμού και στην οργάνωση του επαγγελματικού χώρου.

 

Τομείς Απασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί σε

  • ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια
  • οδοντοτεχνικά εργαστήρια νοσοκομείων
  • ασφαλιστικών ταμείων
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού προηγουμένως αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας II
2. Υγιεινή
3. Ακίνητη Προσθετική 2Θ+5Ε
4. Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη 2Θ+5Ε
5. Στοιχεία Ορθοδοντικής 1Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 
Τα μαθήματα τομέα που διδάσκονται στην Β’ Τάξη του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass