Αρχική » Τομείς – Ειδικότητες

Ανακοινώσεις

Τομείς – Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο 8ο ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2023-2024 είναι οι παρακάτω:

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Τομέας Πληροφορικής