Αρχική » Αξιολόγηση Μαθητών ΕΠΑΛ

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Μαθητών ΕΠΑΛ

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε:

Α) την Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης για την Αξιολόγηση των Μαθητών στα ΕΠΑΛ ΦΕΚ 1675Β΄_14.05_Αξιολόγησης_ΕΠΑΛ

καθώς και

Β) την υπ΄αριθ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.»

ΑξιολόγησηΕΠΑΛ

 

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass