Αρχική » On line επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

On line επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε πως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας της με την εκπαιδευτική κοινότητα και προκειμένου να δοθεί λόγος και δυνατότητα παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθιερώνει:

Τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης θα δέχεται ερωτήσεις και προτάσεις και θα απαντά on line, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία.

Για το λόγο αυτό, στην Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης θα υπάρχει δεξιά ειδικό Banner – Σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα επικοινωνίας.

Η πρώτη επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.30-15.00.

Για τις επόμενες ημέρες επικοινωνίας θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την Ιστοσελίδα της

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass