Αρχική » Τομείς – Ειδικότητες » Τομέας Πληροφορικής

Ανακοινώσεις

Τομέας Πληροφορικής

PLIROFORIKI-1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Ο τομέας πληροφορικής απευθύνεται γενικά σε μαθητές-τριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με :

 • —Βασικές αρχές Η/Υ
 • —Δημιουργία ιστοσελίδων
 • —Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • —Συντήρηση Υλικού και Λογισμικού Η/Υ
 • —Εκμάθηση λειτουργικών συστημάτων (Linux, Windows)
 • —Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού (Python, Java)
 • —Δίκτυα (κατασκευή μικρών δικτύων, καλωδίων)

 

Ο απόφοιτος του τομέα πληροφορικής μπορεί να εργασθεί:

 1. Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κ.τ.λ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό.
 2. Σε Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής, σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 3. Σε Επιχειρήσεις που:
 • προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής,
 • προωθούν-πωλούν δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες,
 • προωθούν-πωλούν εφαρμογές λογισμικού.

 

Ο μαθητής του τομέα Πληροφορικής με την αποφοίτηση του από τον τομέα Πληροφορικής έχει:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο μιας από τις δύο ειδικότητες:
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε μια πλούσια σειρά Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) μέσα από ειδικές για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. πανελλαδικές εξετάσεις
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) και Α.Τ.Ε.Ι., μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες συμμετέχουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων
 • Δυνατότητα πρόσβασης στα ιδιωτικά ή δημόσια Ι.Ε.Κ. (στο 1ο έτος οποιασδήποτε ειδικότητας ή στο 2ο έτος ειδικότητας αντίστοιχης του τομέα Πληροφορικής)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΤΑΞΗΣ Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ + 2Ε
7. Αγγλικά Τομέα
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’ 1567/02.06.2016

 

 

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass