Αρχική » Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στην Καβάλα

Ανακοινώσεις

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στην Καβάλα

Στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το οπτικοακουστικό υλικό αναφορικά με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα στους ακόλουθους συνδέσμους.

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass