Αρχική » Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Θεσ/νίκης

Ανακοινώσεις

Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Θεσ/νίκης

Το Σχολείο:

Το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού ιδρύματος Κωφών στην περιοχή του Πανοράματος, Θεσσαλονίκης, στην ΛεωφόροΚομνηνών 86. Το περιβάλλον που βρίσκεται είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο γιατί είναι μέσα στη φύση. Είναι το μοναδικό εξειδικευμένο σχολείο στην ευρύτερη Περιφέρεια της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας που παρέχει ισότιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές και μαθήτριες.

Οι μαθητές:

Το Γυμνάσιο απευθύνεται σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές που τελειώνουν είτε δημοτικό σχολείο τυπικής εκπαίδευσης είτε ειδικό δημοτικό σχολείο Κωφών και Βαρηκόων και το Λύκειο σε μαθητές που τελειώνουν είτε Γυμνάσιο τυπικής εκπαίδευσης είτε Γυμνάσιο Ειδικής αγωγής. Το σχολείο εκπαιδεύει παιδιά με προβλήματα ακοής, κωφά, βαρήκοα και παιδιά που κάνουν χρήση κοχλιακών εμφυτευμάτων. Οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο μας δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα. Η  εγγραφή στο σχολείο γίνεται αποκλειστικά ύστερααπό γραπτή εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ. Εγγραφές/μετεγγραφές γίνονται στις περιόδους που ισχύουν για όλα τα σχολεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το προσωπικό:

Στο Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων εργάζονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ειδική Αγωγήκαι στην Κώφωση. Με μεγάλη ευαισθησία αλλά και πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση μεταδίδουν γνώσεις απαραίτητες για την πνευματική ολοκλήρωση των παιδιών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την ελληνική νοηματική γλώσσα. Στο σχολείο μας υπάρχει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, σχολική νοσηλεύτρια) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Η διεπιστημονική ομάδα συνεργάζεται με προτεραιότητα την ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο και τη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.

Επικοινωνία:

Η μέθοδος επικοινωνίας είναι η ολική (νοηματική γλώσσα, προφορικός και γραπτός λόγος) ώστε να εξελίσσονται και να ενισχύονται οι ατομικές ικανότητες κάθε παιδιού καθώς επίσης να καλύπτονται οι ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες. Παράλληλα το εκπαιδευτικό προσωπικό παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο της Κώφωσης και υποστηρίζει με τα μέσα που διαθέτει το σχολείο την εκπαίδευση των παιδιών.

Θετικές πρακτικές:

 • παροχή σημειώσεων επεξηγηματικών των σχολικών βιβλίων
 • τμήματα με λίγους μαθητές (χωρισμένους σε επίπεδα)
 • επαγγελματική αγωγή και επισήμανση διεξόδων μετά το σχολείο
 • χρήση ειδικών μέσων στη διδασκαλία (Εργαστήρια Υπολογιστών, Διαδραστικοί Πίνακες, Χρήση Tablets, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές)
 • σχολικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • βιωματικές δράσεις
 • συνεργασία με άλλα σχολεία και φορείς

Κοινωνική υπηρεσία:

Η κοινωνική υπηρεσία του σχολείου μας είναι κοντά σε μαθητές και γονείς και δραστηριοποιείται με προτεραιότητα την κοινωνικοσυναισθηματική τους στήριξη και την δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που επικοινωνεί και συνεργάζεται με γνώμονα το συμφέρον του μαθητή. Αξιοποιεί δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σχετικών με την κώφωση για την διευκόλυνση των οικογενειών σε σχέση με επιδόματα, ακουολογικές εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία κα. 

Προγράμματα:

Το σχολείο αδιάλειπτα μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, θεατρικής παιδείας, αγωγής σταδιοδρομίας, Ευρωπαϊκά προγράμματα e-Twinning και ERASMUS, συνεκπαίδευσης και συνεργασίας με άλλα σχολεία στοχεύει στην δραστηριοποίηση των μαθητών και την σύνδεση τους με κοινότητες. Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα  προάγεται η προσωπικότητα των παιδιών, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους σε θέματα κοινωνικοποίησης ώστε να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς την ενήλικη ζωή τους. Το σχολείο έχει δυναμική παρουσία στην τοπική εκπαιδευτική κοινωνία σπάζοντας την απομόνωση και την περιθωριοποίηση των κωφών και βαρήκοων εφήβων και δίνοντας εμπειρίες ζωής.

Γιατί ένας μαθητής να γραφτεί στο σχολείο μας;

 • Γιατί θα βρει τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς με ευαισθησίες και κατάρτιση σε θέματα κώφωσης.
 • Γιατί θα βρει μαθητές με παρόμοιες δυσκολίες στην ακοή και στην κοινωνικοποίηση.
 • Γιατί θα βρει ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις σε θέματα ισότητας και ευκαιριών.
 • Γιατί η διδασκαλία γίνεταιμε εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.
 • Γιατί όσο μακριά και αν μένει η μεταφορά γίνεται δωρεάν, με ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/ υπάρχουν πολλές πληροφορίες καθώς και βίντεο από τις δράσεις του. Επίσης, το σχολείο είναι ενεργό και στα κοινωνικά δίκτυα gym_lyk_kwfwn_thess

www.facebook.com/deafschoolthessaloniki.

Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα του σχολείου 2310343620, 2310343348 και στο mail του σχολείουmail@gym-ekv-thess.thess.sch.gr.

Το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης είναι το καταλληλότερο ακαδημαϊκά σχολείο για όλους τους μαθητές με προβλήματα ακοής,ένα σχολείο που μπορεί να τους στηρίξει αποτελεσματικά και πολύπλευρα με τα απαραίτητα εφόδια για την γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ολοκλήρωση και την προετοιμασία τους ως ενεργοί αυριανοί πολίτες.

                                                                             Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

                                                                                    Θεόφιλος Τσανακτσίδης

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass