Αρχική » Ανακοίνωση Κλήρωσης για Εγγραφή νεοεισερχόμενων μαθητών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Κλήρωσης για Εγγραφή νεοεισερχόμενων μαθητών

Την Τετάρτη 12/7/2023 και ώρα 10:30 πμ θα διεξαχθεί κλήρωση (νεοεισερχόμενων) μαθητών/τριων για αποδοχή έως 100 μαθητών στην Α΄ τάξη και έως 125 στην Β΄ τάξη τομέα Υγείας, λόγω ζήτησης μεγαλύτερης από προβλεπόμενη χωρητικότητα του Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-24.

η Διεύθυνση του 8ου ΕΠΑΛ

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass