Αρχική » ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΕΠΑ.Λ. (επικ. 31/10/22)

Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΕΠΑ.Λ. (επικ. 31/10/22)

Σκοπός του επικαιροποιημένου (2022) Σχολικού Κανονισμού του σχολείου μας είναι, μεταξύ άλλων, η ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μέσα σε κλίμα όσο το δυνατόν πιο δημιουργικό κι ευχάριστο.

 Τον επικαιροποιημένο Σχολικό Κανονισμό τους σχολείου μας, θα τον βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass